Display Deterrence
Nieuws van het ICDP en FAQ

Home

Het Spaarvarkentje
Aanbiedingen op allerlei gebied
LINKTIPS
Headlines
Nieuws van het ICDP en FAQ
Postverzending NAPO
Nieuws Lokale Omroepen
Nieuws van de beheerster
Forum
Oude Forum
Artikelen Media
Kinderen en oorlog
Thuisfrontblad
Surfgids Display Deterrence
Album Voor Iedereen
Album Foto's media
Album Humor
Album A-B-C-D-E
Album F-G-H-I-J
Album K-L-M-N-O-P-Q
Album R-S-T-U
Album V-W-X-Y-Z
Allerlei
Mannenpagina
Interactief: Allles op een rij

Voor alle vragen betreffend de uitzending van KLU-personeel kun je contact opnemen met:

Informatie Centrum De Peel

Tel.: 0493-598704
Fax: 0493-598707
GSM: 06-53649349

e-mail adres: lsdp@ggwdp.af.dnet.mindef.nl

Er is nu ook een officiele thuisfrontsite van het ICDP:

Site KLU - Thuisfront

 

Andere belangrijke telefoonnummers:

GEVO: 0493-598870

MGD : 0493-598060

ICDP: 0493-598705 (Personeel)

0493-598706 (Shiftleader)

SVO :0493-598045

MC : 06-53834090

Download en print deze info

blueklu.gif

TERUGKEER NADET TURKIJE (Na-Detachement).
 
Op dit moment verblijven nog 34 militairen in Turkije (Diyarbakir). Deze militairen zullen morgen 7 mei 2003 gereed zijn met de afbouw- en inpakwerkzaamheden. Zoals het er nu naar uit ziet zullen 31 militairen binnen enkele dagen terugkeren naar Nederland. Heden is de Defensie Verkeers- en VervoersOrganisatie (DVVO) door de zorg van het LSDP verzocht met spoed een retourvlucht in te plannen. Het DVVO zal zeer waarschijnlijk woensdagochtend 7 mei 2003 met een concreet vluchtplan komen. Drie GGW-militairen zullen vooralsnog achterblijven in Turkije.
 
Op het moment dat de datum en tijden van de retourvlucht bekend zijn bij het LSDP zullen alle relaties per omgaand persoonlijk door de zorg van het LSDP/ICDP worden geinformeerd.
 
Er zijn ook nog een vijftal GGW-militairen met de vrachtboten op weg naar Nederland. Aankomst wordt volgende week verwacht (rond 12 mei 2003).
 
Majoor Jan van Thull
Shiftleader LSDP RNLAF Missile Group
Air Force Base De Peel
 
****************************************************************************************
Majoor Jan van Thull
Shiftleader LSDP RNLAF Missile Group
Air Force Base De Peel
Tel.: +31(0)493-598704
Fax: +31(0)493-598707
GSM: +31(0)6-53649349

 
Stopzetting postverzending naar Turkije
 
Mede naar aanleiding van de snelle terugkeer van ons detachement heeft de Militaire Post Organisatie van de Koninklijke Landmacht de postverzending naar het 1 NL GGW Detachement Turkije met onmiddelijke ingang beeindigd. Ik adviseer u bij deze dus geen post meer aan te bieden aan uw relatie in Turkije.
 
Uw relatie in Turkije is tevens door de zorg van de Detco gevraagd geen post meer naar Nederland te versturen, en tijdens contacten met het thuisfront te vragen geen post(paketten) meer naar Turkije te sturen.
 
Het is dus mogelijk dat uw zeer recent verstuurde postpakket aan u zal worden retour gezonden, danwel wordt het aan ons retour aangeboden. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat uw postpakket weer bij u terecht komt.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Majoor Jan van Thull

blueklu.gif

Terugkeer van het 1 NL GGW Detachement.

Goedendag,

Recentelijk heb ik u ge´nformeerd met betrekking tot berichtgeving inzake een eventuele versnelde terugkeer van het 1 NL GGW Detachement. Inmiddels heeft de NAVO een voor ons detachement en voor u zeer belangrijk besluit genomen. De Commandant Groep Geleide Wapens heeft naar aanleiding van dit NAVO-besluit vandaag een brief gezonden aan alle relaties. Die brief zult u dus naar verwachting morgen op uw huisadres ontvangen. De inhoudelijke tekst van de brief is als volgt.

*********************************************************************************************

Zoals u wellicht weet heeft de Commandant van het 1 NL GGW Detachement uw relatie in Turkije op vrijdag 11 april j.l. aangegeven dat het detachement naar verwachting nog vier tot zes weken in het uitzendgebied zal verblijven. Vervolgens is het Informatiecentrum De Peel (ICDP) op dinsdag 15 april 2003 gestart met het per e-mail en internet informeren van de relaties van onze uitgezonden militairen.

Ik kan u informeren dat de NAVO heeft besloten de operatie Display Deterrence m.i.v. heden te beŰindigen. Dit houdt in dat de Commandant van het 1 NL GGW Detachement inmiddels opdracht heeft gekregen tot het treffen van voorbereidingen voor de terugkeer naar Nederland. Deze omvangrijke, zowel logistieke als personele voorbereidingen vinden gelijktijdig plaats op de Luchtmachtbasis De Peel, in Den Haag en vanzelfsprekend in Turkije. Al deze voorbereidingsmaatregelen zijn opgenomen in een z.g. ┤terugkeerplan┤. Dit terugkeerplan is gericht op een periode van twee weken, waarna ons detachement dus zal terugkeren naar Nederland. Dit is echter vooral afhankelijk van enkele externe factoren zoals de beschikbaarheid van schepen. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij vanuit de Groep Geleide Wapens, in samenspraak met de overige "spelers" binnen de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht en de Centrale organisatie, er alles aan doen om de terugkeer zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Omtrent de definitieve data en tijdstippen wordt u door de zorg van het ICDP ge´nformeerd

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken u alvast te bedanken voor uw steun aan uw uitgezonden relatie, en daarmee dus ook aan de zeer geslaagde uitzending. Ik hoop u te kunnen ontmoeten op de snel naderende dag dat uw relatie zal terugkeren in Nederland.

 

De Commandant Groep Geleide Wapens

 

J.A.H. van Hoof
Kolonel

***************************************************************************************************************

 

Met vriendelijke groeten,

 

Majoor Jan van Thull

Shiftleader LSDP/ICDP RNLAF Missile Group
Airforcebase De Peel
Tel.: +31(0)493-598704
Fax: +31(0)493-598707
GSM: +31(0)6-53649349

Thuiskomst Turkijegangers
 
Goedendag,
 
Zoals u wellicht weet heeft de Detachementscommandant van het 1 NL GGW Detachement uw relatie in Turkije aangegeven dat het detachement naar verwachting nog vier tot zes weken in het uitzendgebied zal verblijven.
 
Met betrekking tot dit bericht wil ik u namens de Commandant Groep Geleide Wapens onderstaande, aanvullende informatie doen toekomen. Deze informatie is tevens in gelijkluidende bewoordingen aan de Nederlandse Pers verstrekt.
 
┤Nederland heeft nog geen besluit genomen over de terugkeer van de drie Nederlandse Patrioteenheden met 360 militairen. Een besluit over de terugkeer van onze Patriot-eenheden wordt in NAVO-verband genomen als de situatie in Irak dat toestaat. Deze week (woensdag) zal het NATO Militair Comite bijeen komen om de voortgang van de operatie in Turkije te bespreken, waarbij zo mogelijk de terugkeer van onze missie aan de orde zal komen┤.
 
De Commandant Groep Geleide Wapens hoopt samen met u dat er na voornoemde bespreking duidelijkheid ontstaat inzake de eventuele versnelde terugkeer van het 1 NL GGW Detachement. Vanzelfsprekend zult u per omgaand worden ge´nformeerd als er relevante informatie is ontvangen.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Majoor Jan van Thull
 
Shiftleader LSDP/ICDP RNLAF Missile Group
Airforcebase De Peel
Tel.: +31(0)493-598704
Fax: +31(0)493-598707
GSM: +31(0)6-53649349

blueklu.gif

Omdat het ICDP nu een eigen website heeft om actueel nieuws en belangrijke informatie te plaatsen, is de (voor het ICDP zeer arbeidsintensieve) E-mail sevice niet meer nodig. Kijk daarom regelmatig op deze site:
 
 
Natuurlijk heeft niet iedereen de beschikking over Internet maar alle informatie die op deze website komt, zal ook worden geplaatst in het thuisfrontblad.
Informatie die erg belangrijk is zal eventueel via een tussentijdse brief van het ICDP aan de relaties worden verstrekt.

blueklu.gif

Om veiligheidsredenen nieuwe regels postverzending
 
Reeds eerder is bekendgesteld dat relaties van uitgezonden militairen postpakketten kunnen aanleveren tbv verzending naar hun relaties in Turkije. In het laatste thuisfrontinformatieblad is aangegeven op welke wijze relaties postpakketten via het NAPO-postadres ter verzending kunnen aanbieden. Ook is aangegeven aan welke eisen een postpakket dient te voldoen.*
 
In de praktijk blijkt dat een groot deel van de aangeboden postpakketten niet voldoet aan de gestelde eisen. Om teleurstellingen te voorkomen vraag ik daarom opnieuw aandacht voor het op de juiste wijze aanbieden van postpakketten. Vooral het maximale gewicht van de postpakketten wordt in zeer veel gevallen overschreden. In dergelijke gevallen wordt het postpakket door de Militaire Post Organisatie van de Kon. Landmacht aan de GGW retour gezonden. Tot op heden hebben wij er voor zorg gedragen dat het postpakket alsnog voldoet aan de eisen en wordt door de zorg van de GGW vervolgens opnieuw aangeboden. Het aantal postpakketten dat niet voldoet aan de gestelde eisen neemt echter zodanige vormen aan dat wij onvoldoende capaciteit hebben om al die postpakketten aan te passen. Vandaar dit verzoek om extra aandacht voor het op de juiste wijze aanbieden van postpakketten.
 
Aan het aanbieden van deze postpakketten zijn als gevolg van de verhoogde veiligheidsmaatregelen bovendien aanvullende eisen gesteld. Dat houdt in dat miv heden alle postpakketten die op de Groep Geleide Wapens ter verzending worden aangeleverd OPEN aangeboden moeten worden. Door de zorg van de postbehandelende instantie op het onderdeel wordt het postpakket vervolgens dichtgeplakt en verzonden. Dit maatregel geldt dus niet als u de postpakketten via het lokale postkantoor ter verzending aanbiedt. Tijdens de thuisfrontdag kunnen alle relaties postpakketten voor verzending in daartoe bestemde containers deponeren. Ook deze pakketten dienen dus open te worden aangeboden, en dienen vanzelfsprekend te voldoen aan de eerder gestelde eisen. Dit betreft een veiligheidsmaatregel voor de Groep Geleide Wapens Luchtmachtbasis De Peel. Vandaar dat dit dus niet geldt voor verzending via de PTT.
 
* deze info kunt u vinden in de 1e uitgave van het thuisfrontblad en in de FAQ-rubriek hieronder. 
 
Tip van het ICDP
Het is wellicht verstandig om in de door u te versturen postpakketten in het vervolg een brief met inhoudsopgave toe te voegen. Uw relatie kan dan controleren of al hetgeen u heeft verstuurd ook daadwerkelijk is aangekomen.  Het is bovendien verstandig om een copie van deze lijst separaat per brief te versturen voor het geval dat het hele pakket kwijt raakt.

blueklu.gif

FAQ = Frequently Asked Questions = veelgestelde vragen
 
Heb je een vraag? Klik hieronder (links) en kijk in de FAQ-database of daar het antwoord van je vraag al instaat. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
 

 

blueklu.gif

Wel/niet ontvangen van het thuisfrontblad en andere informatie van het ICDP

Tijdig voorafgaande aan de uitzending heeft de KLU iedere militair
geadviseerd zeer goed na te denken over wie men als 1e relatie opgeeft op het 'uitboekformulier'. Die aandacht heeft zij actief gevraagd omdat zij in noodsituaties contact zal opnemen met diegene die de militair zelf opgeeft als 1e relatie. Op het moment dat zij de 1e relatie niet kan bereiken neemt het ICDP vervolgens contact op met de 2e relatie die door de militair wederom zelf is opgegeven.

Die 1e relatie is verder ook van wezenlijk belang voor schriftelijke
informatieverstrekking vanuit de Koninklijke Luchtmacht. Alle informatie wordt nl. naar het adres van de opgegeven 1e relatie verzonden. Deze info is ook verstrekt op de thuisfrontdag op vrijdag 21 februari 2003.
Belangrijkste is echter dat deze informatie diverse malen tijdig voorafgaande aan de uitzending is medegedeeld aan de militairen.

Het ICDP voert dus uit wat de militair zelf heeft gevraagd. Het ICDP wil natuurlijk graag in contact blijven met relaties. Heeft u nog vragen, stelt u uw vragen s.v.p. dan ook rechtstreeks aan het ICDP, dan krijgt u zeer waarschijnlijk direct een antwoord.

Wilt u de relatievolgorde wijzigen of uitbreiden, dan moet dat in principe worden door gegeven via uw uitgezonden relatie. Mocht u het op prijs stellen dAT het ICDP dit overneemt en dit met uw relatie laat bespreken dan hoort zij dit graag. Het ICDP is daar graag toe bereid.

blueklu.gif

Klik hier voor de kalender met data thuisfrontdagen etc.!!

Klik op de thumb voor een vergroting
kalender.gif
van de kalender

blueklu.gif

Internetverbinding
 
Er zit nogal wat verschil in de officiele en officieuze berichtgeving over de internetverbinding. Daarom heb ik de ICDP gemaild om opheldering te vragen over deze kwestie. Ik ontving onderstaand antwoord:
 

 

Mevrouw van Dun,

Ik kan me voorstellen dat de tegenstrijdigheid in de berichtgeving m.b.t. de internetvoorzieningen in Diyarbakir u niet vrolijk stemt. De berichtgeving van uw zoon m.b.t. de verhuizing van het kampement is juist. Ook is het waar dat er tot op heden geen internetverbinding is aanwezig is. Dat de internetverbinding echter pas zal worden gerealiseerd nadat het kampement is verhuisd en dat dit derhalve nog wel een week of zes kan gaan duren berust echter op een misverstand. Momenteel wordt er door het betreffende personeel hard gewerkt om de internetverbinding z.s.m. te realiseren. Tevens wordt hierbij vanuit Nederland de maximale assistentie geleverd om de benodigde materialen z.s.m. in het uitzendgebied te krijgen. Zowel intern het detachement als ook daarbuiten heeft e.e.a. een hoge prioriteit. In contact met de detachementsleiding heb ik er op aangedrongen ook het personeel van het detachement van de ontwikkelingen in deze op de hoogte te houden. Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat vanuit de thuisfront organisatie andere informatie wordt verstrekt aan de ßchterblijvers┤ dan aan de mensen van het detachement. Ik kan u uiteraard geen datum geven wanneer het internet gerealiseerd zal zijn daar e.e.a. onder andere afhankelijk is van de beschikbaarstelling van verbindingslijnen, echter ik verzeker u dat de realisatie wel degelijk een hoge prioriteit heeft. Hopelijk zult u binnen korte tijd resultaat zien van de gepleegde inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Shiftleader LSDP
Luitenant-Kolonel Harrie van Brussel

blueklu.gif

Gepost door ICDP GGW @ 5 maart 2003 - 23:40
 

Actueel nieuws: Reeds eerder is aangegeven dat volgende week alle relaties van onze uitgezonden militairen het eerste thuisfrontinformatieblad zal ontvangen. Op dit moment gaan wij ervan uit dat u dit informatieblad eind volgende week op uw huisadres ziet verschijnen. Dit Thuisfrontinformatieblad zal vanzelfsprekend ook intern de GGW worden verspreid en zal direct worden verzonden naar ons detachement in Turkije.

Ik kan wel vast van de gelegenheid gebruik maken u aan te geven op welke data de grote, collectieve thuisfrontdagen vooralsnog zijn ingepland. Dat betreft zondag 30 maart 2003, zondag 25 mei 2003 en zondag 20 juli 2003. Deze dagen zullen plaatsvinden op onze basis. Alle overige informatie mbt deze thuisfrontdagen en andere voorgenomen thuisfrontactiviteiten volgt in de Thuisfrontbladen en op de nog op te zetten officiŰle KLu-site van de uitzending. Die zal binnen enkele weken gereed zijn. Informatie daarover volgt eveneens in het Thuisfrontinformatieblad.

Verder wordt volgende week een eerste bespreking met alle Thuisfrontcomite-leden gehouden. Die bespreking zal op donderdag 130303 of vrijdag 140303 plaatsvinden op onze basis. Betrokken leden zijn reeds door onze zorg ge´nformeerd

Met vriendelijke groeten: ICDP GGW

blueklu.gif

Gepost door ICDP GGW @ 3 maart 2003 - 12:46
 

Tijdens de thuisfrontdag is alle aanwezigen door het Hoofd ICDP aangegeven dat over twee weken men informatie gaat ontvangen op het adres van de z.g. 'eerste relatie'. Dat is het 'in noodgevallen te waarschuwen adres' dat eerder is opgegeven door de uitgezonden militair. Vorenstaande houdt in dat de eerste relatie van de uitgezonden militair eind volgende week de eerste informatie op het huisadres kan verwachten. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het ICDP.

Met vriendelijke groeten: ICDP GGW

blueklu.gif

Bootploeg geland
Gepost door ICDP GGW @ 2 maart 2003 - 11:29
 
Van teletekst hebben we vernomen dat het vliegtuig met aan boord een deel van de bootploeg veilig is geland op Schiphol. Vanaf Schiphol is vervoer verzorgd naar de GGW. Verwachte aankomsttijd op de GGW is tussen 13.30 hr en 14.00 hr.

blueklu.gif

ICDP GGW
Gepost door ICDP GGW @ 1 maart 2003 - 13:34
 

Actueel nieuws: Enkele kranten zullen as maandag aandacht besteden aan de operatie in Turkije. In ieder geval zullen het AD en de Telegraaf over de uitzending berichten. Tevens zal a.s. maandag op de site van de Koninklijke Luchtmacht: www.luchtmacht.nl een update worden geplaatst van onze uitzending.

Majoor Jan van Thull ICDP GGW

blueklu.gif

27 februari 2003
 
Goedendag,
 
Mijn naam is Majoor Jan van Thull. Hoofd Sectie Personeelszaken en tevens Hoofd Informatiecentrum De Peel (ICDP). Ik werd door mijn medewerkers geinformeerd omtrent uw site en ben maar meteen lid geworden. Ik wil van de gelegenheid de initiatiefnemers feliciteren met dit initiatief en met de opzet van de site. Informatief en zeer overzichtelijk. Ik zal deze site opnemen in onze informatievoorziening. Volgende week zal ik starten met het plaatsen van meer informatie omtrent de (organisatie van de) thuisfrontactiviteiten. Ik zou het op prijs stellen als de redactie van deze site contact met mij op zou willen nemen: xxxx-xxxxxx Dat is mijn eigen telnr, dus niet het informatienummer van het ICDP. Dat telnr is ook op deze site bekend gesteld: 06-53649349. Ik zal deze site ook bekend stellen bij de Personeelsofficier van het uitgezonden detachement en hem verzoeken dit intern het detachement bekend te stellen. Zoals u wellicht weet zal binnen enkele dagen een mobiel internetcafe worden ingericht in Turkije. Met vriendelijke groeten en heel veel sterkte tijdens de afwezigheid van uw relatie in Turkije.
 
Majoor Jan van Thull

Enter main content here

Enter supporting content here